Odstoupení od smlouvy (vrácení zboží)
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
 1. Úvod
 2. Odstoupení od smlouvy (vrácení zboží), výměna, reklamace
Odstoupení od smlouvy (vrácení zboží), výměna, reklamace

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Zákazník může bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy - do 14 dní od převzetí zboží. Podmínkou je, že vrácené zboží musí být nové a nepoužité.

Pokud chcete zboží vrátit, prosím napiště email na info@delight-wedding.cz , který bude obsahovat číslo objednávky, důvod vrácení (jen pro účely zlepšování služeb) a číslo účtu, kam máme peníze vrátit.

Dál je potřeba nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě na adresu: Delight Wedding s.r.o., Farkašova 1664/2 Kyje, 19800 Praha

Pokud zboží má známky použití (není kompletní, byly odstraněny cenovky, visačky nebo štítky, je špinavé, vyprané nebo poškozené), takové zboží bude považováno za pronajaté. V takovém případě má prodávající právo odečíst z částky, která má být vrácena:

 1. Cenu za pronájem zboží.
 2. Náklady na čištění nebo opravy.

Výměna zboží.

V případě zakoupení zboží, které Vám nevyhovuje nebo jste zboží dostali jako nevhodný dárek, poskytujeme možnost výměny zboží. Žadost na výměnu zašlete na email info@delight-wedding.cz .

Výměnu zboží lze provést do 14 kalendářních dnů od převzetí zásilky. Zboží, které chcete vyměnit, musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, baterií, dárků zdarma, etiket atd.) a s originálním dokladem (nebo kopii) o koupi.

Pokud jste si jako nové zboží vybrali dražší variantu, je nutno provest doplatek, zda převodem na náš účet. Náklady na přepravu zboží zpět k prodávajícímu a za zaslání nového zboží hradí kupující.

Nové zboží Vám zašleme ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení (Delight Wedding s.r.o., adresa: Farkašova 1664/2, Kyje, 19800 Praha).

Reklamace zboží

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak). 

Jestliže se během záruční lhůty projeví na výrobku závada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho součást či díly) bezplatně opraven nebo vyměněn za nový. Reklamovaný výrobek nebo reklamovaná část musí být kompletní a může být v původním obalu, ale nemusí. Záruka poskytovaná prodávajícím se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo jinou živelnou událostí, nesprávným používáním výrobku, opotřebením, mechanickým poškozením nebo neodborným nastavením, modifikací, opravou nebo nesprávným způsobem použití neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice. Záruka se též nevztahuje na poškození výrobku skladováním mimo rozsah teplot od –20°C až 45°C.

Dodavatel se zavazuje provést vyřízení reklamace (záruční opravy) do 30-ti kalendářních dnů ode dne převzetí písemného uplatnění reklamace včetně reklamovaného zboží.

Reklamace musí obsahovat:

 • reklamační formulář ke stažení zde .
 • reklamovaný výrobek nebo reklamovaná část
 • kopii dokladu o koupi (faktura)
 • záruční list (u příslušenství je záručním listem doklad o koupi – stačí kopie)
 • adresu kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, email na Vás)
 • datum
 • způsob vyřízení reklamace

Pokud reklamace nebude obsahovat tyto náležitosti je reklamační oddělení oprávněno reklamaci zamítnout.

Reklamované zboží je nutné dopravit k nám jakýmkoliv způsobem na naši adresu. Zpět bude opravený výrobek dopraven na naše náklady.

Reklamaci zasílejte na naše reklamační oddělení (Delight Wedding s.r.o., adresa: Farkašova 1664/2, Kyje, 19800 Praha).

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

V případě dotazů nás kontaktujte na emailu info@delight-wedding.cz

Upozornění. www.svatebnilux.cz si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu.

Odpovědnost za vady.

Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění.

Pokud je zjištěno kupujícím při dodání zboží, poškození obalu či zboží při dopravě, doporučujeme takové zboží odmítnout převzít nebo vyhotovit spolu s přepravní firmou záznam o poškození.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Není-li kupující spotřebitel, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve - bezprostředně při jeho převzetí, to znamená při dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebiteli je ve vlastním zájmu doporučen obdobný postup s ohledem na fakt, že při převzetí věci svým podpisem přepravního listu mimo jiné potvrzuje vnější bezvadnost zásilky. S ohledem na podepsaný přepravní list bude následně případná reklamace vnějšího stavu zásilky vyřízena.

Záruční doba pro osoby, které používají výrobek za účelem podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

 • Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 • Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 • Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 • Výrobek byl poškozen působením živlů.
 • Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 • Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

Informace o produktech

Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodě www.svatebnilux.cz prodávajícího, mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží. Pokud se kupující domnívá, že produkt neodpovídá popisu nebo fotografii, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Podmínkou je, že vrácené zboží musí být nové a nepoužité.